Wie zijn wij

De vereniging heeft ten doel, de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van zijn leden, in het algemeen en meer in het bijzonder:

  • Het bevorderen van de totstandkoming van gelijkvormige gedragsregels en de vaststelling van uniforme normen en erecodes tussen de administratiekantoren en de belastingconsulenten op Bonaire onderling en andere instanties, welke belang hebben bij administratiekantoren en de belastingconsulenten terzake van de bedrijfsuitoefening van haar leden.

  • Het bevorderen van de totstandkoming van een gemeenschappelijk standpunt bij haar leden ten aan zien van de daarvoor in aanmerking komende vraagstukken in de branche op Bonaire en het naar voren brengen en het uitdragen van dat standpunt waar en wanneer zulks noodzakelijk of  gewenst is.

  • Het bij de leden bevorderen van onderling overleg;

        Het voeren van overleg met derden,  dan wel het verlenen aan de leden van             bijstand in overleg
      met derden zulks op verzoek van leden;

Het leggen en onderhouden van contacten en het samenwerken van de leden enerzijds onderling en anderzijds tussen de vereniging en andere  instanties, welke belang hebben bij de doelgroep met gelijksoortige  instellingen elders, alsmede met publieke en private organisaties en belangengroepen met gemeenschappelijk belang in het administratieve en  fiscale wezen;

  • Het bevorderen van de totstandkoming en zo mogelijk het zelf bewerkstelligen, van maatregelen en voorzieningen waaraan haar leden als  bedrijfsgroep behoefte hebben.

  • Het vormen en steunen van belangen- en werkgroepen uit de leden;

  • Het verrichten van al het overige wat bevorderlijk is voor de verwezenlijking van het doel van de vereniging.

 

Website ontwikkeld en gehost door Breathe-IT

Valide CSS! Valid HTML 4.01 Transitional